published on
tags: talent versnellen basisschool

Juf, mag ik een klas overslaan?

Het is overdreven om te zeggen dat de kennis die je op de basisschool moet opdoen in een holle kies past, maar voor leerlingen met cognitief talent is het vaak echt niet nodig om 8 jaar over de basisschool te doen.

Hele klassen overslaan, of 2 klassen in één jaar doen, komt minder voor en 2 klassen overslaan is zeer ongebruikelijk. Maar die leerlingen zijn er ook. In Het Amerikaanse tijdschrift Psychology Today wordt weer eens een lans gebroken om vooral niet al te voorzichtig te zijn met een klas overslaan. Dit gebeurt naar aanleiding van het verschijnen van A Nation Empowered dat over dit onderwerp gaat.

Een groot voordeel van versneld door de basisschool gaan is dat leerlingen zich niet meer te pletter vervelen en een bijkomend voordeel is dat ze eindelijk ook eens vrienden maken die hun interesse delen. Dit in tegenstelling tot de verwachtingen van veel onderwijzers die juist bang dat er gaten in de kennis zullen ontstaan en dat de leerlingen vereenzamen.

Bij ons promoveerde Lianne Hoogeveen in 2008 op de sociaal-emotionele kanten van een klas overslaan. Zij kwam toen ook al tot de conclusie dat alle zorgen daarover niet echt hout snijden.

In het Amerikaanse artikel staat dat leerlingen achteraf zeggen dat ze graag hadden gezien dat ze eerder al hadden mogen doorstromen naar een hogere klas. Vaak is er namelijk heel wat voor nodig om een school te overtuigen van het nut van deze stap.

Wil je het hele stuk lezen (dat een interview is met de samenstellers van het boek), ga dan naar psychologytoday.com.

Heeft het dan nog wel nut om leerlingen deel te laten nemen aan De Digitale Topschool? Dat is een zaak die zeker is. In het artikel wordt benadrukt dat het er bij leerlingen met cognitief talent vooral op aankomt leerstof aan te bieden die hen uitdaagt. Dat geldt vaak niet voor de standaardstof. De opdrachten uit De Digitale Topschool zijn dan de opdrachten waarvan deze leerlingen dromen. Dat geldt overigens ook voor leerlingen die geen klas overslaan.