published on
tags: hoogbegaafd keurmerk stempel

Keurmerk Hoogbegaafd

We struikelden als aanbieders van De Digitale Topschool weer eens over ‘hoogbegaafdheid’. Dit vanwege een twitterbericht over een middelbare school in Zoetermeer die een keurmerk ‘hoogbegaafden’ kreeg volgens een krantenbericht. Het hield in dat de school was geaccepteerd als lid van de Vereniging BPS, wat staat voor BegaafdheidsProfielScholen.

Daarvan word je niet zomaar lid. Je moet om te beginnen een zelfbeoordelingslijst van 91 vragen invullen.

Uit de lijst springen meteen twee zaken naar voren waarvan wij gruwen (en minimaal de wenkbrauwen fronsen):

  1. Je moet het cognitieve talent van de leerlingen via een procedure in kaart brengen in plaats van je gezonde verstand en je kennis van zaken als groepsleraar te hanteren.
  2. Alles drukt op de schouders van de groepsleraar, wat om moeilijkheden vragen is en minimaal tot overbelasting leidt.

Onze aanpak is simpeler, wat je ook doordachter kunt noemen. Aan de achterkant—onzichtbaar voor de gebruiker—vindt een ingewikkeld proces plaats dat ertoe leidt dat aan de voorkant—de toepassing door de gebruiker—alles als het ware vanzelf gaat. In de digitale wereld heet dat een SaaS, ofwel Software as a Service.

Bij zo’n aanpak ervaar je dat het werkt, zonder dat je je druk moet maken hoe het werkt. Bij apparaten is dat duidelijk. Je tankt bijvoorbeeld benzine en je rijdt weg. En je tikt een adres in en op je scherm verschijnt de route (je maakt gebruik van een SaaS).

De aanpak van De Digitale Topschool is als volgt:

  1. Geef leerlingen de gelegenheid extra leerstof te kiezen op basis van hun interesse. Je ziet dan vanzelf of ze dat aankunnen. Zo niet, dan houden ze er gewoon mee op. Ze hebben blijkbaar voldoende aan het algemene aanbod.
  2. Voeg expertise van buiten aan de basisschool toe. Vraag aan experts om extra lesstof te maken die uitdagend is.
  3. Zorg voor meer handen in de klas door gebruik te maken van leraren op afstand die verstand hebben van de extra stof
  4. Zorg voor een website die de punten 1, 2 en 3 simpel en effectief verknoopt en aan de gebruiker aanbiedt.

Het mooiste is ook nog dat het allemaal betaalbaar is. Het duurste abonnement voor De Digitale Topschool is een stuk lager dan de 500 euro contributie die je jaarlijks voor de Verenging BPS moet betalen.

Mogen we zeggen dat De Digitale Topschool een slimme toepassing is van technologie en dienstverlening en zo de basisschool effectiever en aantrekkelijker maakt voor zowel de leerling als de leraar?