published on in rechtspraak maatschappij
tags: opdracht

De Rechtbank

De nieuwste opdracht in De Digitale Topschool gaat over De Rechtspraak.

Rechtbank te Haarlem doet uitspraak in proces tegen Ferdi E

We zijn allemaal trots op onze rechtsstaat, maar hoe werkt het nou eigenlijk? In deze opdracht gaan we alle functies van de Nederlandse rechtspraak langs en mogen we zelfs even op de stoel van de rechter zitten. Het is een erg complete en vrij pittige opdracht waarbij er voor iedereen wel iets te leren valt (zelfs voor juffen en meesters). Een voorbeeld van een van de vragen: Je kan naar de rechter moeten als je zelf een rechtszaak wil starten, als er een rechtszaak tegen jou wordt aangespannen of als je betrokken bent bij een rechtszaak.

Noem een paar redenen waarom je een rechtszaak zou willen beginnen tegen een andere persoon of een organisatie.

Kennis van een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving is onontbeerlijk, aangezien elke Nederlander minstens één keer in zijn leven met de rechtspraak in aanraking komt. Zullen leerlingen zich gedragen als vileine advocaat of spelen ze liever voor eigen rechter? Het vonnis krijgt u later.

https://www.dedigitaletopschool.nl/voorproefjes/177-de-rechtbank