published on in Site-update
tags: verbetering ux

Een Beter Overzicht Van Opdrachten

Een online dienst is nooit “af”. Zoals gebruikelijk worden bij online applicaties, en dus ook De Digitale Topschool, continu veranderingen aangebracht. Met de bedoeling een knelpunt op te lossen of nieuwe functionaliteit aan te kunnen bieden.

Vandaag heb ik een grote verbetering live gezet in een pagina die we al wel hadden, maar waar de nodige problemen mee waren. Het overzicht van onze opdrachten.

Zo was de pagina:

De opdrachtenpagina voor de verbetering

Naast de storende witte kolom rechts, is de hoogte van elke opdracht anders, wat een heel onrustig beeld geeft. De letters bovenop de afbeelding helpen ook niet. Zeker als ook de hoogte van de koppen steeds verschillend is!

En zo is ‘ie nu:

De opdrachtenpagina na de verbetering

Aaahhh. Nu is het goed. Allemaal dezelfde hoogte, alles netjes uitgelijnd, leuke lintjes in de rechterbovenhoek om een bepaalde status aan te geven.

De nieuwe verschijningsvorm is gebaseerd op het concept kaarten (cards in vaktermen). Kaarten werken namelijk even lekker op mobiel, als op tablet, als op desktop. Maar ook al beoordeel je kaarten puur op de vorm, zullen er weinig mensen zijn die de oude vorm beter vinden.

Er zijn nu trouwens 158 opdrachten. We gaan onvermoeibaar door!