Site Update

Een Beter Overzicht Van Opdrachten

gepubliceerd op
Een online dienst is nooit “af”. Zoals gebruikelijk worden bij online applicaties, en dus ook De Digitale Topschool, continu veranderingen aangebracht. Met de bedoeling een knelpunt op te lossen of nieuwe functionaliteit aan te kunnen bieden. Vandaag heb ik een grote verbetering live gezet in een pagina die we al wel hadden, maar waar de nodige problemen mee waren. Het overzicht van onze opdrachten. Zo was de pagina: Naast de storende witte kolom rechts, is de hoogte van elke opdracht anders, wat een heel onrustig beeld geeft. Lees meer...

Nieuwe abonnementen

gepubliceerd op
Vandaag heb ik nieuwe abonnementen geïntroduceerd. De nieuwe abonnementen kennen allemaal een maximum aantal leerlingen. Het oude onbeperkte abonnement gaf een zware belasting voor de vrijwilligers. Dat abonnement is niet meer beschikbaar voor nieuwe abonnees. Wel is er een nieuw abonnement voor 40 leerlingen. Voor ​bestaande abonnees​ verandert er niets. Alle huidige abonnementen blijven doorlopen met de voorwaarden die zijn afgesproken. De nieuwe voorwaarden gelden alleen voor scholen die een nieuw abonnement nemen. Lees meer...

Stoppen van opdrachten

gepubliceerd op
Wat is de kern van De Digitale Topschool? Een leerling zoekt een opdracht uit, maakt die, krijgt begeleiding door onze TOP-leraren en dat herhaalt zich. Soms kiest een leerling een opdracht uit die niet bij hen past. Wat dan? We boden altijd de mogelijkheid een opdracht zonder meer te stoppen. Een vraag aan de TOP-leraar of aan ons rechtstreeks en de opdracht wordt ‘grijs’. Op naar een nieuwe. Dit gaat veranderen. Lees meer...

Leerlingen zonder e-mailadres

gepubliceerd op
Eén van de meest gestelde vragen is of wij leerlingen kunnen begeleiden die geen eigen e-mailadres hebben. Vanwege het individuele contact tussen mentor en leerling was dat niet mogelijk. De twee moeten immers met elkaar kunnen communiceren. Maar soms is het toch moeilijk om elke leerling een eigen e-mailadres te geven. Dat heeft vaak met techniek te maken. Deze leerlingen kunnen wij sinds vandaag tóch helpen. Bij het inschrijven van een leerling kunt u nu kiezen om het e-mailadres niet in te vullen. Lees meer...

Kijkje in de keuken

gepubliceerd op
Vandaag een kijkje in de keuken van De Digitale Topschool De Digitale Topschool is gemaakt in de programmeertaal Ruby. Het is een moderne taal die heel geschikt is om interactieve websites mee te maken. Eén van de dingen die je er goed mee kan is aanhaken op andere websites. Zo’n andere website is de landelijke vakantiegegevens die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt. Naast de website waar de vakanties op staan, is er ook een zogeheten XML bestand. Lees meer...

Zomervakantie

gepubliceerd op
De Digitale Topschool is voor kinderen gesloten tijdens de zomervakantie. Dit is in lijn met onze pedagogische opzet. Wie zich moet inspannen, moet zich kunnen ontspannen. Om deze reden moedigen wij thuis aan de opdrachten werken ook niet aan. Tot vandaag ging onze software uit van een landelijk gemiddelde: zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus. Het is een goede benadering. Maar de Nederlandse overheid stelt de datums van alle schoolvakanties beschikbaar als Open Data. Lees meer...