published on in Verantwoording

Schooljaar 2014—2015

Het schooljaar 2014-2015 was er een van verandering voor De Digitale Topschool. In deze periode werd het project van Stichting Cognitief Talent een zelfstandige stichting. De Stichting De Digitale Topschool spant zich in om toptalent op de basisscholen van Nederland uit te dagen met pittige opdrachten. Hierdoor besteden ze hun tijd op de basisschool op een nuttige manier en komen ze met een steviger fundament in het voortgezet onderwijs.

Als ANBI leggen wij elk jaar financiële verantwoording af. In dit bericht staat de situatie omschreven per einde schooljaar 2014-2015. De stichting houdt de schooljaren aan als boekjaren. Onze boekjaren lopen van 1 augustus tot en met 31 juli. Het boekjaar 2014-2015 kan vrij nauwkeurig worden weergegeven, ondanks dat wij pas per 1 januari 2015 zijn begonnen. De Stichting Cognitief Talent heeft namelijk vrijwel geen activiteiten ontplooid in de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2014.

Inkomsten

 • Baten uit abonnementen: €10.367,50
 • Restsaldo Stichting Cognitief Talent: €5000
 • Giften: €50
 • Subsidies: €0
 • Sponsoring: €0

Totaal: €15.418,50

Uitgaven

 • Productontwikkeling website: €2849,55
 • Vrijwilligersvergoedingen: €0
 • Eenmalige vergoeding aan oprichter: €3194,40
 • Vergoedingen voor opdrachten: €50
 • Bankkosten: €31,22
 • Werving TOP-leraren: €580,80
 • Inschrijving Kamer van Koophandel: €50
 • Vergoeding aan het bestuur: €0
 • Kosten voor huisvesting: €0
 • Marketing en promotie: €151,25

Totaal: €6907,22

Alle bedragen zijn inclusief BTW indien van toepassing.

Dit schooljaar wordt afgesloten met een positief saldo van €8511,28.