Verantwoording

Schooljaar 2016-2017

gepubliceerd op
Ook in dit schooljaar namen de baten door abonnementen weer toe. De kosten om de website te ontwikkelen en de helpdesk te bemensen groeiden evenredig mee. In dit schooljaar ontving de stichting een subsidie van het SIDN fonds voor de ontwikkeling van een online product op het gebied van programmeren. Helaas is het de stichting niet gelukt om dit product succesvol te lanceren. Inkomsten Baten uit abonnementen: € 16. Lees meer...

Schooljaar 2015-2016

gepubliceerd op
Dit schooljaar is het tweede schooljaar in het bestaan van de Stichting De Digitale Topschool. Dit schooljaar was er een van groei, zowel in het aantal deelnemende scholen als het aantal contactmomenten. Zo hadden we dit jaar 63 scholen die deelnamen en maar liefst 3314 contactmomenten. De huidige doelstelling van het bestuur is om de helft van de inkomsten uit te keren in de vorm van vrijwilligersvergoedingen aan de TOP-leraren. Lees meer...

Schooljaar 2014—2015

gepubliceerd op
Het schooljaar 2014-2015 was er een van verandering voor De Digitale Topschool. In deze periode werd het project van Stichting Cognitief Talent een zelfstandige stichting. De Stichting De Digitale Topschool spant zich in om toptalent op de basisscholen van Nederland uit te dagen met pittige opdrachten. Hierdoor besteden ze hun tijd op de basisschool op een nuttige manier en komen ze met een steviger fundament in het voortgezet onderwijs. Lees meer...