published on in Verantwoording

Schooljaar 2015-2016

Dit schooljaar is het tweede schooljaar in het bestaan van de Stichting De Digitale Topschool. Dit schooljaar was er een van groei, zowel in het aantal deelnemende scholen als het aantal contactmomenten. Zo hadden we dit jaar 63 scholen die deelnamen en maar liefst 3314 contactmomenten.

De huidige doelstelling van het bestuur is om de helft van de inkomsten uit te keren in de vorm van vrijwilligersvergoedingen aan de TOP-leraren. Dat is dit jaar niet gelukt, vanwege een te conservatieve inschatting van de inkomsten. Deze bleken hoger dan verwacht omdat veel scholen zich halverwege het jaar aanmeldden.

De uitgaven voor productontwikkeling zijn grofweg verdubbeld omdat gamification is geïntroduceerd en de controle op de voortgang vrijwel volledig is geautomatiseerd. Alle opdrachten worden nu online ingeleverd en gecontroleerd en indien een opdracht blijft steken worden de betrokken personen automatisch opgepord.

Voor komend schooljaar verwacht het bestuur een vergelijkbare begroting met hopelijk weer een groei in het aantal scholen.

Inkomsten

 • Baten uit abonnementen: € 14.842,50 (43% groei)
 • Giften: € 100
 • Subsidies: € 0
 • Sponsoring: € 0

Totaal: € 23.453,78

Uitgaven

 • Productontwikkeling website: € 5.045,70
 • Eindredactie opdrachten: € 3.630,00
 • Vrijwilligersvergoedingen: € 5.337,50
 • Royalty Theo Capel: € 359,19
 • Bankkosten: € 114,45
 • Administratiekosten: € 0,01
 • Onderhoud en helpdesk: €‎ 3.267,00
 • Kosten TOP-lerarendag: €‎ 850,10
 • Verkoopkosten: €‎ 665,50
 • Verzekeringen: €‎ 423,51

Totaal: € 19.692,96

Alle bedragen zijn inclusief BTW indien van toepassing.

Dit schooljaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 3.760,82.