published on in Verantwoording

Schooljaar 2016-2017

Ook in dit schooljaar namen de baten door abonnementen weer toe. De kosten om de website te ontwikkelen en de helpdesk te bemensen groeiden evenredig mee.

In dit schooljaar ontving de stichting een subsidie van het SIDN fonds voor de ontwikkeling van een online product op het gebied van programmeren. Helaas is het de stichting niet gelukt om dit product succesvol te lanceren.

Inkomsten

 • Baten uit abonnementen: € 16.740,77 (13% groei)
 • Giften: € 85
 • Subsidies: € 7488
 • Sponsoring: € 0

Totaal: € 24.313,77

Uitgaven

 • Abonnementen: € 78,56
 • Administratiekosten: € 90,29
 • Bankkosten: € 121,43
 • Eindredactie opdrachten: € 3.630,00
 • Productontwikkeling De Digitale Topschool Code: € 7.381,00
 • Operations en productontwikkeling website: € 9.000,00
 • Royalty Theo Capel: € 405,12
 • Scholing: € 468,06
 • Verzekeringen: € 272,25
 • Vrijwilligersvergoedingen: € 0

Totaal: € 21.446,71

Alle bedragen zijn inclusief BTW indien van toepassing.

Dit schooljaar wordt afgesloten met een positief saldo van € 2.867,06.