published on
tags: hoogbegaafd passendonderwijs

Ouders moeten niet op kosten worden gejaagd

De Koepel Hoogbegaafdheid - een belangenvereniging van 3 ouderorganisaties, Pharos, HINT Nederland en Choochem - schrijft dat er scholen zijn die ouders tot een bijdrage verplichten voor extra onderwijs aan hun hoogbegaafde kinderen. Dat zou volgens de Wet Passend Onderwijs een vreemde zaak zijn, want die wet regelt juist dat er geld is voor leerlingen die extra aandacht vragen. En dan is er ook nog het geld uit de zogeheten Prestatiebox waaruit scholen zaken kunnen financieren voor onder meer voorlijke leerlingen.

Alles valt en staat natuurlijk wel met de eisen die je aan de school stelt als ouder. Als de term ‘hoogbegaafd’ valt, zijn er vaak eisen die niet uit de bestaande budgetten te betalen zijn.

Voor De Digitale Topschool geldt dat probleem niet. De kosten zijn zo laag dat elke school een abonnement moet kunnen betalen. Natuurlijk kunnen ouders als ze dat willen de school aanbieden (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Maar qua kosten zou dat voor de school niet echt nodig zijn. En dan is er ook nog het gratis proefabonnement om te ervaren dat De Digitale Topschool echt een prima aanpak is.

De Digitale Topschool staat open voor hoogbegaafde leerlingen, voorlijke kinderen, leergierige kinderen en hoe je ze ook wilt aanduiden. Wij laten het aan de school over om te bedenken welke leerlingen (uit de bovenbouw) met plezier en profijt aan de opdrachten uit De Digitale Topschool gaan werken.