Hoogbegaafd

Aanbeveling van OBS De Piramide uit Vught

gepubliceerd op
“Goede begeleiding van topleraren. Kinderen worden goed herinnerd aan hun afspraken. Verdiepende opdrachten, met goede inhoud.” — Linda Verschueren, leerkracht 8b OBS De Piramide uit Vught

Nieuwe abonnementen

gepubliceerd op
Vandaag heb ik nieuwe abonnementen geïntroduceerd. De nieuwe abonnementen kennen allemaal een maximum aantal leerlingen. Het oude onbeperkte abonnement gaf een zware belasting voor de vrijwilligers. Dat abonnement is niet meer beschikbaar voor nieuwe abonnees. Wel is er een nieuw abonnement voor 40 leerlingen. Voor ​bestaande abonnees​ verandert er niets. Alle huidige abonnementen blijven doorlopen met de voorwaarden die zijn afgesproken. De nieuwe voorwaarden gelden alleen voor scholen die een nieuw abonnement nemen. Lees meer...

Een detective-verhaal

gepubliceerd op
Over de taxonomie van Bloom heb ik het al regelmatig gehad. Het is een indeling voor educatief materiaal, waarbij verschillende niveau’s worden gedefinieerd. Het hoogste niveau vergt het meeste van de leerling, omdat die zelf iets moet creëren. De taxonomie wordt algemeen als geldig aanvaard. In lijn hiermee hebben we een leuke nieuwe opdracht op de site gezet. Hiervoor moet de leerling een detective-verhaal duiden, en er zelf een eind voor schrijven. Lees meer...

Talent alleen is niet genoeg

gepubliceerd op
Bij Scientific American is een mooi artikel te lezen over een langlopend en belangrijk onderzoek naar begaafdheid: SMPY. Het panelonderzoek werd indertijd opgezet door de psycholoog Julian Stanley (1918-2005) enigszins in navolging van het langdurige panelonderzoek onder slimme leerlingen waarmee Lewis Terman in 1921 startte. Stanley wist met zijn onderzoek aan te tonen dat sneller door het onderwijs gaan eigenlijk alleen maar positief uitpakt. “Mr. Acceleration” kreeg hij zo als eretitel van zijn vakgenoten. Lees meer...

Versneld door de basisschool

gepubliceerd op
Een artikel in Trouw over versneld door de basisschool riep heel wat reacties op. De onderwijzeressen (en onderwijzers) zijn vooral bezorgd over schade aan de kinderziel, terwijl onderzoekers iedere keer opnieuw aantonen dat voorlijke kinderen vooral baat hebben bij versnellen. Lees daarover ook het proefschrift van Lianne Hoogeveen van de Radboud Universiteit Nijmegen ’Social emotional consequenses of accelerating gifted students’ uit 2008. Hoogeveen beschrijft dat klassen overslaan eerder positief dan negatief werkt, maar geeft ook een waarschuwing af: ‘Kinderen die op de basisschool een jaartje (of meer) hebben overgeslagen, worden in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs veel minder sociaal geaccepteerd dan hun klasgenoten – en dat geldt dan vooral voor de hoogbegaafde jongens. Lees meer...

Maak je eigen opdracht

gepubliceerd op
Er zijn veel mythen in onderwijsland en van tijd tot tijd ook nieuwe inzichten. De taxonomie van Bloom is al een oudje en die blijft tot nu toe in de strijd overeind. Wat houdt deze taxonomie in? Het beschrijft niveau’s van leren. Het hoogste niveau, creëren, was het uitgangspunt toen we de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool ontwikkelden. In deze opdracht maken de leerlingen zelf een opdracht van De Digitale Topschool. Lees meer...

Stoppen van opdrachten

gepubliceerd op
Wat is de kern van De Digitale Topschool? Een leerling zoekt een opdracht uit, maakt die, krijgt begeleiding door onze TOP-leraren en dat herhaalt zich. Soms kiest een leerling een opdracht uit die niet bij hen past. Wat dan? We boden altijd de mogelijkheid een opdracht zonder meer te stoppen. Een vraag aan de TOP-leraar of aan ons rechtstreeks en de opdracht wordt ‘grijs’. Op naar een nieuwe. Dit gaat veranderen. Lees meer...

Aanbeveling cbs de bron uit oude tonge

gepubliceerd op
“Wij maken sinds dit schooljaar met 2 van onze topleerlingen uit groep 7⁄8 enthousiast gebruik van de Digitale Topschool. “Als leerkracht is het niet altijd even makkelijk deze leerlingen de juiste uitdaging te bieden. Zij zijn gretig naar nieuwe informatie en snel in hun denken en werken. Dat betekent dat een goede voorbereiding een grote tijdsinvestering van jou als leerkracht vraagt. “Door gebruik te maken van de Digitale Topschool wordt dit probleem ondervangen. Lees meer...

Keurmerk Hoogbegaafd

gepubliceerd op
We struikelden als aanbieders van De Digitale Topschool weer eens over ‘hoogbegaafdheid’. Dit vanwege een twitterbericht over een middelbare school in Zoetermeer die een keurmerk ‘hoogbegaafden’ kreeg volgens een krantenbericht. Het hield in dat de school was geaccepteerd als lid van de Vereniging BPS, wat staat voor BegaafdheidsProfielScholen. Daarvan word je niet zomaar lid. Je moet om te beginnen een zelfbeoordelingslijst van 91 vragen invullen. Uit de lijst springen meteen twee zaken naar voren waarvan wij gruwen (en minimaal de wenkbrauwen fronsen): Lees meer...

Open opdrachten

gepubliceerd op
Het grootste deel van de opdrachten van De Digitale Topschool zijn open. Dit betekent dat de leerling in eigen woorden en/of illustraties het antwoord moet geven. Geen meerkeuzevragen en geen beoordeling door de computer. Onze top-leraren (mentors op afstand) kijken het werk na vanuit hun eigen expertise. We hebben top-leraren op alle vakgebieden: geneeskunde, advocaten, filosofen, taalkundigen, noem maar op. Het open karakter van de opdrachten prikkelt snelle leerlingen veel meer dan een meerkeuzeopdracht. Lees meer...

Meerwaarde boven regulier

gepubliceerd op
De opdrachten van De Digitale Topschool zijn specifiek ontwikkeld voor kinderen met talent voor leren. De opdrachten op onze site zijn exclusief door ons, of voor ons, gemaakt. Ze staan dus niet op andere sites. Bij het ontwikkelen staan de cognitieve capaciteiten van de snelle leerling voorop. Het is een hele mond vol. Het komt erop neer dat wij de opdrachten zo opzetten dat deze door snelle leerlingen niet snel te maken is. Lees meer...

Verbanden zien

gepubliceerd op
Talent voor leren hebben betekent meestal niet dat je goed uit je hoofd kunt stampen. Wie op zijn gemak door het basis- en voortgezet onderwijs rolt, doet dat meestal niet omdat hij of zij elke avond al het huiswerk uit het hoofd leert. Mensen met cognitief talent zien verbanden die anderen niet zien. Ik kan het goed illustreren met bijgaande foto van een bord met de tafels van tien. Je ziet de tafels van onder naar boven. Lees meer...

Een gevaarlijk stempel

gepubliceerd op
Het grote gevaar van het stempel hoogbegaafd is dat je mensen dit stempel geeft en je vervolgens in bochten wringt om aan te tonen dat zo’n stempel werkelijkheidswaarde heeft. De namen Leonardo da Vinci en Albert Einstein worden altijd en eeuwig misbruikt door mensen die menen uitzonderlijke kwaliteit in huis te hebben. Zover ik weet hebben da Vinci en Einstein nooit over zichzelf vastgelegd dat ze ‘hoogbegaafd’ waren. Dat was hoogstens een conclusie achteraf van anderen. Lees meer...

Knokken om hoogbegaafd te heten

gepubliceerd op
“Wat is het toch vreemd dat iedereen zijn best doet om domme mensen toch maar niet als zodanig aan te duiden, terwijl slimme mensen ervoor knokken om het liefst ‘hoogbegaafd’ te heten” — Theo Capel, oprichter van De Digitale Topschool

Ouders moeten niet op kosten worden gejaagd

gepubliceerd op
De Koepel Hoogbegaafdheid - een belangenvereniging van 3 ouderorganisaties, Pharos, HINT Nederland en Choochem - schrijft dat er scholen zijn die ouders tot een bijdrage verplichten voor extra onderwijs aan hun hoogbegaafde kinderen. Dat zou volgens de Wet Passend Onderwijs een vreemde zaak zijn, want die wet regelt juist dat er geld is voor leerlingen die extra aandacht vragen. En dan is er ook nog het geld uit de zogeheten Prestatiebox waaruit scholen zaken kunnen financieren voor onder meer voorlijke leerlingen. Lees meer...

“Meer Intelligente Kinderen”

gepubliceerd op
Basisschool Het Veer in Duiven gebruikt De Digitale Topschool. Ons aanbod past bij de aanpak die op school Meer Intelligente Kinderen (MIK) wordt genoemd. In de woorden van Gerard Smidts: “Vanaf het begin ben ik enthousiast omdat we de kinderen niet loslaten. Doordat er vanuit de digitale topschool feedback wordt gegeven en wij deze feedback ook krijgen kunnen wij kinderen ook goed begeleiden en volgen. Door de jaren heen zijn er steeds meer opdrachten bijgekomen en is de site ook verder ontwikkeld. Lees meer...