published on
tags: rekeken iq hoogbegaafd wiskunde

Verbanden zien

Talent voor leren hebben betekent meestal niet dat je goed uit je hoofd kunt stampen. Wie op zijn gemak door het basis- en voortgezet onderwijs rolt, doet dat meestal niet omdat hij of zij elke avond al het huiswerk uit het hoofd leert.

Mensen met cognitief talent zien verbanden die anderen niet zien.

Ik kan het goed illustreren met bijgaande foto van een bord met de tafels van tien. Je ziet de tafels van onder naar boven.

De rekentafels van tien

Iemand die sneller, of andere verbanden ziet dan de meeste mensen merkt bij dit bordje op dat de nummers horizontaal, elkaar op dezelfde manier opvolgen als verticaal. Bij de tafel van 1 is het verschil steeds 1, als je naar boven gaat. Maar het verschil is ook 1 als je naar rechts gaat. Duidelijker wordt dit bijvoorbeeld bij de tafel van 2. Van onder naar boven scheelt dat steeds 2. Maar ga je bij 2x1 naar rechts, maak je ook steeds een sprong van 2. Dit gaat zo het hele bord door.

Door dit soort mentale sprongen te maken hoef je niet te stampen; het inzicht (in dit geval in wiskunde, maar het is op alle vlakken toe te passen) zorgt ervoor dat je met minimale moeite maximaal resultaat kan bereiken.

(Ik heb het blauwe blokje 1x6 niet expres weggelaten om mensen met OCD te pesten. Het was en is nog steeds kwijt.)