Passendonderwijs

Aanbeveling cbs de bron uit oude tonge

gepubliceerd op
“Wij maken sinds dit schooljaar met 2 van onze topleerlingen uit groep 7⁄8 enthousiast gebruik van de Digitale Topschool. “Als leerkracht is het niet altijd even makkelijk deze leerlingen de juiste uitdaging te bieden. Zij zijn gretig naar nieuwe informatie en snel in hun denken en werken. Dat betekent dat een goede voorbereiding een grote tijdsinvestering van jou als leerkracht vraagt. “Door gebruik te maken van de Digitale Topschool wordt dit probleem ondervangen. Lees meer...

Zelfstandig aan het werk

gepubliceerd op
Even een flauwe grap: wat vindt een leerkracht op de basisschool het fijnst aan De Digitale Topschool? Dat ze de leerlingen gedurende een lesuur helemaal kwijt zijn! Is niet helemaal zo maar een kern van waarheid heeft het wel. De Digitale Topschool stimuleert zelfstandig werken. Het begint al bij het uitzoeken van de opdracht. Een leerling gaat zelfstandig door de lijst en kiest een opdracht die bij hem of haar past. Lees meer...

Ouders moeten niet op kosten worden gejaagd

gepubliceerd op
De Koepel Hoogbegaafdheid - een belangenvereniging van 3 ouderorganisaties, Pharos, HINT Nederland en Choochem - schrijft dat er scholen zijn die ouders tot een bijdrage verplichten voor extra onderwijs aan hun hoogbegaafde kinderen. Dat zou volgens de Wet Passend Onderwijs een vreemde zaak zijn, want die wet regelt juist dat er geld is voor leerlingen die extra aandacht vragen. En dan is er ook nog het geld uit de zogeheten Prestatiebox waaruit scholen zaken kunnen financieren voor onder meer voorlijke leerlingen. Lees meer...