Lerenleren

Welk onderwijs is het meest effectief?

gepubliceerd op
Wat werkt het best en zijn de kosten ervan te overzien? In het weekblad The Economist stond onlangs een lijstje welke onderwijsaanpak effectief is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Commentaar geven aan leerlingen over hun werk staat helemaal bovenaan en is ook nog het goedkoopst. Het is namelijk naast het geven van uitleg de kerntaak van de leraar. Het kost dus niets extra’s. Helaas komt de leraar daar met een volle klas in al zijn verscheidenheid vaak niet voldoende aan toe. Lees meer...

Maak je eigen opdracht

gepubliceerd op
Er zijn veel mythen in onderwijsland en van tijd tot tijd ook nieuwe inzichten. De taxonomie van Bloom is al een oudje en die blijft tot nu toe in de strijd overeind. Wat houdt deze taxonomie in? Het beschrijft niveau’s van leren. Het hoogste niveau, creëren, was het uitgangspunt toen we de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool ontwikkelden. In deze opdracht maken de leerlingen zelf een opdracht van De Digitale Topschool. Lees meer...

Stoppen van opdrachten

gepubliceerd op
Wat is de kern van De Digitale Topschool? Een leerling zoekt een opdracht uit, maakt die, krijgt begeleiding door onze TOP-leraren en dat herhaalt zich. Soms kiest een leerling een opdracht uit die niet bij hen past. Wat dan? We boden altijd de mogelijkheid een opdracht zonder meer te stoppen. Een vraag aan de TOP-leraar of aan ons rechtstreeks en de opdracht wordt ‘grijs’. Op naar een nieuwe. Dit gaat veranderen. Lees meer...

Verbeteren moet je leren

gepubliceerd op
De kern van De Digitale Topschool is dat leerlingen op de basisschool online opdrachten maken die worden nagekeken door mentors. Het is dus niet de computer die nakijkt. Gevolg hiervan is dat de leerlingen kunnen afwijken van de opdracht. Creatieve oplossingen zijn mogelijk en worden aangemoedigd. De keerzijde is er ook: sommige opdrachten zijn echt onvoldoende. Bij ons moeten die dan verbeterd worden. Voor leerlingen op de basisschool is dat wennen. Lees meer...