Basisschool

Aanbeveling van OBS De Piramide uit Vught

gepubliceerd op
“Goede begeleiding van topleraren. Kinderen worden goed herinnerd aan hun afspraken. Verdiepende opdrachten, met goede inhoud.” — Linda Verschueren, leerkracht 8b OBS De Piramide uit Vught

Nieuwe abonnementen

gepubliceerd op
Vandaag heb ik nieuwe abonnementen geïntroduceerd. De nieuwe abonnementen kennen allemaal een maximum aantal leerlingen. Het oude onbeperkte abonnement gaf een zware belasting voor de vrijwilligers. Dat abonnement is niet meer beschikbaar voor nieuwe abonnees. Wel is er een nieuw abonnement voor 40 leerlingen. Voor ​bestaande abonnees​ verandert er niets. Alle huidige abonnementen blijven doorlopen met de voorwaarden die zijn afgesproken. De nieuwe voorwaarden gelden alleen voor scholen die een nieuw abonnement nemen. Lees meer...

Een detective-verhaal

gepubliceerd op
Over de taxonomie van Bloom heb ik het al regelmatig gehad. Het is een indeling voor educatief materiaal, waarbij verschillende niveau’s worden gedefinieerd. Het hoogste niveau vergt het meeste van de leerling, omdat die zelf iets moet creëren. De taxonomie wordt algemeen als geldig aanvaard. In lijn hiermee hebben we een leuke nieuwe opdracht op de site gezet. Hiervoor moet de leerling een detective-verhaal duiden, en er zelf een eind voor schrijven. Lees meer...

Nederlandse helden

gepubliceerd op
Wat zijn helden? Meestal zijn dat personen die in moeilijke omstandigheden dapper gedrag hebben vertoond. Denk maar eens aan de zeehelden van vroeger of de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. Over Nederlandse helden hebben we sinds vandaag een nieuwe opdracht. Deze opdracht is gemaakt door dr. Lotte Jensen. Ze is vicevoorzitter van De Jonge Akademie en als universitair hoofddocent Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Onderwerpen die aan bod komen zijn Willem van Oranje, Michiel de Ruyter en Kenau Hasselaar. Lees meer...

Welk onderwijs is het meest effectief?

gepubliceerd op
Wat werkt het best en zijn de kosten ervan te overzien? In het weekblad The Economist stond onlangs een lijstje welke onderwijsaanpak effectief is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Commentaar geven aan leerlingen over hun werk staat helemaal bovenaan en is ook nog het goedkoopst. Het is namelijk naast het geven van uitleg de kerntaak van de leraar. Het kost dus niets extra’s. Helaas komt de leraar daar met een volle klas in al zijn verscheidenheid vaak niet voldoende aan toe. Lees meer...

Versneld door de basisschool

gepubliceerd op
Een artikel in Trouw over versneld door de basisschool riep heel wat reacties op. De onderwijzeressen (en onderwijzers) zijn vooral bezorgd over schade aan de kinderziel, terwijl onderzoekers iedere keer opnieuw aantonen dat voorlijke kinderen vooral baat hebben bij versnellen. Lees daarover ook het proefschrift van Lianne Hoogeveen van de Radboud Universiteit Nijmegen ’Social emotional consequenses of accelerating gifted students’ uit 2008. Hoogeveen beschrijft dat klassen overslaan eerder positief dan negatief werkt, maar geeft ook een waarschuwing af: ‘Kinderen die op de basisschool een jaartje (of meer) hebben overgeslagen, worden in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs veel minder sociaal geaccepteerd dan hun klasgenoten – en dat geldt dan vooral voor de hoogbegaafde jongens. Lees meer...

Maak je eigen opdracht

gepubliceerd op
Er zijn veel mythen in onderwijsland en van tijd tot tijd ook nieuwe inzichten. De taxonomie van Bloom is al een oudje en die blijft tot nu toe in de strijd overeind. Wat houdt deze taxonomie in? Het beschrijft niveau’s van leren. Het hoogste niveau, creëren, was het uitgangspunt toen we de opdracht Hoe maak je een opdracht voor De Digitale Topschool ontwikkelden. In deze opdracht maken de leerlingen zelf een opdracht van De Digitale Topschool. Lees meer...

Aanbeveling cbs de bron uit oude tonge

gepubliceerd op
“Wij maken sinds dit schooljaar met 2 van onze topleerlingen uit groep 7⁄8 enthousiast gebruik van de Digitale Topschool. “Als leerkracht is het niet altijd even makkelijk deze leerlingen de juiste uitdaging te bieden. Zij zijn gretig naar nieuwe informatie en snel in hun denken en werken. Dat betekent dat een goede voorbereiding een grote tijdsinvestering van jou als leerkracht vraagt. “Door gebruik te maken van de Digitale Topschool wordt dit probleem ondervangen. Lees meer...

Bo de waterhond houdt niet van water

gepubliceerd op
Een van onze opdrachten is het voeren en uitwerken van een interview. Om op te warmen vragen we de leerlingen als eerste om een fictief interview te houden met Bo, de hond van president Obama. Dat levert soms prachtige interviews op, zoals deze. Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat ik dan eindelijk een interview heb kunnen regelen met de beroemde Bo Obama, eindelijk heb ik tussen het schema van deze druk bezette hond een strohalm kunnen prikken. Lees meer...

Aanbeveling De Waai uit Cuyk

gepubliceerd op
“Het meeste bevalt mij de diversiteit en de uitgebreidheid van de opdrachten.” — juf Dorine, groep 7, b.s. De Waai uit Cuyk

Aanbeveling van De Fonkelsteen uit Zevenaar

gepubliceerd op
“De site is overzichtelijk en het aanbod is zeer ruim. Ook de begeleiding van de top-leerkrachten vind ik erg positief.” — Tessa Groenen, De Fonkelsteen uit Zevenaar

De prestatie telt

gepubliceerd op
De Digitale Topschool probeert bewust geen labels te gebruiken. Je hoeft niet ‘hoogbegaafd’ te zijn om mee te doen een een IQ-test is ook niet nodig. Probeer het uit en zie of het wat voor je is. Om talent te laten schitteren moeten er uitdagingen zijn en die uitdaging vormt de selectie. Iedereen kan zich in de strijd werpen en dromen van de top, maar zeer velen zullen onderweg afvallen omdat ze die top gewoonweg niet in zich hebben. Lees meer...

Juf, mag ik een klas overslaan?

gepubliceerd op
Het is overdreven om te zeggen dat de kennis die je op de basisschool moet opdoen in een holle kies past, maar voor leerlingen met cognitief talent is het vaak echt niet nodig om 8 jaar over de basisschool te doen. Hele klassen overslaan, of 2 klassen in één jaar doen, komt minder voor en 2 klassen overslaan is zeer ongebruikelijk. Maar die leerlingen zijn er ook. In Het Amerikaanse tijdschrift Psychology Today wordt weer eens een lans gebroken om vooral niet al te voorzichtig te zijn met een klas overslaan. Lees meer...

“Meer Intelligente Kinderen”

gepubliceerd op
Basisschool Het Veer in Duiven gebruikt De Digitale Topschool. Ons aanbod past bij de aanpak die op school Meer Intelligente Kinderen (MIK) wordt genoemd. In de woorden van Gerard Smidts: “Vanaf het begin ben ik enthousiast omdat we de kinderen niet loslaten. Doordat er vanuit de digitale topschool feedback wordt gegeven en wij deze feedback ook krijgen kunnen wij kinderen ook goed begeleiden en volgen. Door de jaren heen zijn er steeds meer opdrachten bijgekomen en is de site ook verder ontwikkeld. Lees meer...

Geen verschil tussen groep 7 en 8

gepubliceerd op
We krijgen soms vragen over het verschil tussen de opdrachten voor groep 7 en 8. Het antwoord is kort: dat is er niet! Bij het ontwikkelen van onze opdrachten putten we inspiratie uit vakgebieden zoals psychologie, geneeskunde, techniek, of biologie. De opdrachten vormen geen leerlijn die van begin tot eind moet worden doorlopen. Er zijn ook geen opdrachten alleen voor groep 7 en opdrachten alleen voor groep 8. Alles staat bij elkaar en de leerlingen maken naar eigen inzicht een keuze uit het menu. Lees meer...

Tevreden scholen

gepubliceerd op
De scholen die meedoen aan De Digitale Topschool zijn tevreden. Wij bieden online onderwijs aan kinderen met talent voor leren. Door De Digitale Topschool te gebruiken, worden leraren op school ontlast. De kinderen die verdieping nodig hebben, doen onze online opdrachten. Hun werk wordt nagekeken door onze vrijwilligers. We noemen hen TOP-leraren. De TOP-leraren hebben zelf de voorloper van De Digitale Topschool doorlopen: de Toptoets. Ze weten dus wat het is om uit te blinken. Lees meer...